Nebest ondertekent raamovereenkomst Ingenieursdiensten CVK Gemeente Zuidplas

Op 9 mei 2023 is de Raamovereenkomst ‘Ingenieursdiensten Civieltechnische Kunstwerken’ tussen Gemeente Zuidplas en Nebest getekend. Onze werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit het uitvragen en verzorgen van diverse deelopdrachten binnen het RAW-contract, het verzorgen van directievoering en toezichthouding op het RAW-contract, het uitvoeren van technische inspecties van civieltechnische kunstwerken en het uitvoeren van nadere onderzoeken.

Wij hebben enorm veel zin in deze uitdaging!