Nebest neemt deel aan de Renovatie & Transformatie beurs 2023

Nebest neemt deel aan de Renovatie & Transformatie beurs 2023!

Op 23, 24 en 25 mei is Nebest met standnummer C046 drie dagen vertegenwoordigd op de Vakbeurs Renovatie&Transformatie 2023 in de Brabanthallen in Den Bosch. Hier delen onze specialisten hun expertise op het gebied van Renovatie, Transformatie en Monumenten én demonstreren we diverse meettechnieken aan staal, beton, hout en metselwerk. Daarnaast dragen we iedere dag bij aan het kennisprogramma van de beurs in de vorm van verschillende lezingen:

Dinsdag 23 mei | 12.30-13.00 | De Hofbogen is één van de meest toonaangevende assets in Rotterdam. Deze constructie is het langste Rijksmonument en één van de eerste constructies van gewapend beton in Nederland. In voorbereiding op de plannen om De Hofbogen te transformeren naar een van de grootste stadstuinen, heeft Nebest diverse onderzoeken uitgevoerd. Met een multidisciplinair team, specialistische meettechnieken en laboratoriumonderzoek is de staat van de fundering, de betonnen hoofddraagconstructie en die van overige onderdelen in kaart gebracht. Op basis hiervan zijn het huidige ontwerp en de constructieve berekeningen verder uitgewerkt.

Matthijs Geleijnse en Coen Fikkers presenteren over deze onderzoeken die Nebest heeft uitgevoerd voor het transformatieproject. Aanmelden voor deze sessie is gratis via: https://www.renovatiebeurs.nl/nl/seminar-reader/workshop-nebest-onderzoek-transformatie-de-hofbogen-RENO2023-REN-C103/

Woensdag 24 mei | 12.30-13.00 | Hendrik-Jan Cassee vertelt over de visuele inspecties en laboratoriumonderzoeken welke Nebest verrichte voor de instandhouding van de Oldehove, een vrijstaande monumentale kerktoren in Leeuwarden, bestaande uit baksteenmetselwerk. Kenmerkend aan de toren is de scheve stand. Al tijdens de bouw begon de constructie te zakken, waardoor de toren nooit is voltooid. Inmiddels hangt de toren 1,99 meter uit het lood. Toch wordt de toren als dé trots van Leeuwarden gezien en is instandhouding ervan een must. Aanmelden voor deze sessie is gratis via: https://www.renovatiebeurs.nl/nl/seminar-reader/workshop-nebest-onderzoek-historisch-metselwerk-scheve-toren-oldehove-RENO2023-REN-C203/

Daarnaast organiseren we op woensdag 24 mei van 16.00 uur tot 18.00 uur een borrel met drankjes en hapjes op onze stand (standnummer C046). Dus kom gezellig langs en ga het gesprek aan met onze specialisten!

Donderdag 25 mei | 12.30-13.00 | Bij verduurzaming van bestaand vastgoed wordt vooral uitgegaan van het effect op de energieprestatie. Bij een goede voorbereiding op een voorgenomen verduurzaming moet echter ook de technische haalbaarheid in ogenschouw worden genomen. Zijn de voorgestelde maatregelen praktisch uitvoerbaar en zijn er wellicht nadelige bouwfysische neveneffecten (condensatie, schimmelvorming of gezondheidsklachten) te verwachten?

Wouter van den Berg neemt u mee in de bouwfysische risico’s bij de verduurzaming van gevels, zodat u meer inzicht krijgt in de technische en bouwfysische aspecten om verduurzaming voor zowel de gebouweigenaar als de gebruiker te laten slagen. Aanmelden voor deze sessie is gratis via: https://www.renovatiebeurs.nl/nl/seminar-reader/workshop-nebest-bouwfysische-risico-s-bij-verduurzaming-van-gevels-RENO2023-REN-C303/

Nog geen toegangsbewijs voor de beurs? Registreer je gratis door te klikken op deze link!

9 juli 2024

Koninklijke onderscheiding voor Hanny van der Lubbe

28 mei 2024

Raamovereenkomst Ingenieursdiensten Provincie Utrecht

6 mei 2024

Verplichte keuring bestaande bouwwerken vanaf 1 juli 2024