Inspectie van scholen en gymzalen

Veel bouwwerken in Nederland zijn sterk verouderd of voldoen niet meer aan de huidige kwalitatieve en/of technische eisen, zo ook schoolgebouwen en gymzalen. Hoe zorg je er als beheerder van een schoolgebouw of gymzaal voor dat naast de veiligheid ook de gezondheid van de gebruiker geborgd blijft?

De bouwregelgeving ten aanzien van bijvoorbeeld brandveiligheid is in de loop der tijd ingrijpend veranderd. Hierdoor is het goed mogelijk dat een bestaand schoolgebouw of gymzaal niet meer voldoet aan de brandveiligheidseisen vanuit het Bouwbesluit met alle risico’s van dien voor de gebruiker.

Ook laten recente incidenten met gevels en betonnen borstweringen nog maar eens zien dat constructieve veiligheid van (school)gebouwen geen vanzelfsprekendheid is. Een gebouweigenaar blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van de gebruikers.

Naast veiligheid zijn verduurzamingsvraagstukken van schoolgebouwen aan de orde van de dag. Eigenaren van schoolgebouwen en/of gymzalen worden meer dan ooit gestimuleerd isolerende en installatietechnische ingrepen uit te voeren. Bij een goede voorbereiding op een voorgenomen verduurzaming moet echter ook de technische haalbaarheid in ogenschouw worden genomen. Zijn de voorgestelde maatregelen praktisch uitvoerbaar en zijn er wellicht nadelige bouwfysische neveneffecten (condensatie, schimmelvorming of gezondheidsklachten) te verwachten?

Nebest heeft de afgelopen jaren diverse eigenaren van schoolgebouwen en gymzalen bijgestaan bij het in kaart brengen van veiligheidsaspecten en/of de onderhoudsbehoefte van deze gebouwen. Ook de begeleiding en uitwerking van transformatie en renovatieprojecten behoort tot de expertise van Nebest. Onze specifieke kennis op het gebied van bouwgebreken, schadeherstel, kwaliteitstoetsen en technische standbepaling van schoolgebouwen wordt gevoed, gestaafd en gesterkt door specialistisch materiaalkundig onderzoek in ons eigen laboratorium. Ook beschikken onze collega’s in het veld over geavanceerde meetapparatuur die de unieke materiaaleigenschappen van te onderzoeken bouwdelen in beeld kunnen brengen. Als Nebest gaan wij verder waar anderen stoppen en bieden onze klanten praktische antwoorden op hun vaak (technisch en financieel) prangende vragen.

9 juli 2024

Koninklijke onderscheiding voor Hanny van der Lubbe

28 mei 2024

Raamovereenkomst Ingenieursdiensten Provincie Utrecht

6 mei 2024

Verplichte keuring bestaande bouwwerken vanaf 1 juli 2024