Hoogwaardig hergebruik in de bouwsector

Wist u dat minder dan 8% van de sloopmaterialen hoogwaardig hergebruikt wordt binnen de bouwsector (bron: De circulaire bouweconomie)? Dit resulteert in verspilling van goed herbruikbare materialen, terwijl schaarste van primaire grondstoffen mondiaal toeneemt. Zonde wat ons betreft!

Hierom slaan specialisten van Nebest en studenten van Hogeschool Utrecht de handen ineen om materiaalstromen van gebouwen circulair te maken. Zo ontwikkelden zij recentelijk tools om de herbruikbaarheidpotentie van bestaande gebouwen te kunnen duiden, specifiek die van monoliet- en kanaalplaatvloeren. Inmiddels zijn de eerste pilotprojecten met deze tools succesvol doorlopen.

In deze strategische sessie presenteren we de noodzaak van hergebruik in de bouwsector en doen we handreikingen hoe dit in de praktijk beter te benutten. De werking van de tools wordt belicht evenals een aanpak voor het hergebruiken van onderdelen met een grote herbruikbaarheidspotentie. Graag gaan we met u de dialoog aan om de verschillende onderdelen van onze aanpak te toetsen en aan te scherpen. Hierdoor komen we tezamen tot nieuwe inzichten door onze ervaringen uit te wisselen. Uw bijdrage binnen dit traject is hierbij enorm van waarde.

Bent u gebouweigenaar en heeft u vastgoed in uw bezit dat de komende jaren gesloopt gaat worden? Dan nodigen wij u van harte uit om aan te sluiten bij de strategische sessie ‘Hoogwaardig hergebruik in de bouwsector’ op dinsdag 29 november 2022. Deze sessie vindt plaats in de vorm van een teams-meeting en kent het volgende programma:

1. De uitdaging (klimaatdoelstellingen en materiaalverspilling)
2. Materiaalstromen in de bouw
3. De herbruikbaarheidsscan
4. Hergebruik van monoliet- en kanaalplaatvloeren
5. Het vervolg