Hergebruikpotentie van kunstwerken benutten

Om de Rijksbrede doelstelling ‘Nederland circulair in 2050’ te bereiken, moet er iets veranderen in de manier waarop landelijk met onze kunstwerken wordt omgaan. Hergebruik van kunstwerk(onderdel)en speelt hierin een cruciale rol. Om deze reden heeft Nebest in samenwerking met Rijkswaterstaat een pilot uitgevoerd waarbij de hergebruikpotentie van diverse objecten in kaart is gebracht door middel van de herbruikbaarheidsscan. In de strategische sessie ‘Hergebruikpotentie van kunstwerken benutten’ op InfraTech vertellen wij meer over de werkwijze en meerwaarde van deze scan, en de leerpunten die volgden uit de pilot. Wij verwelkomen u graag op woensdag 18 januari 2023 tussen 12.30 en 13.30 uur in het kennistheater voor deze sessie!