Zeefanalyse

De grootste korrel en korrelgrootteverdeling is een belangrijke eigenschap van toeslagmaterialen. Het is niet alleen de basis voor de wijze waarop de producent het toeslagmateriaal levert, maar is ook belangrijk voor het bepalen van de samenstelling van betonmengsels. Met een zeefanalyse kan de karakterisering van de korrelgrootteverdeling van een toeslagmateriaal bepaald worden. De specialisten van Nebest bepalen de korrelgrootteverdeling conform in de normen vastgelegde zeefseries en adviseren u graag over eventueel te nemen vervolgstappen.

Waarom een zeefanalyse/korrelgroottebepaling?

De korrelverdeling van toeslagmateriaal heeft een grote invloed op de verwerkingseigenschappen en de waterbehoefte van betonspecie. Wanneer er sprake is van weinig fijn tot zeer fijn toeslagmateriaal in een betonmengsel, kan meer water opgenomen worden. Dit leidt tot een geringere hechting. Bij een teveel aan fijnere korrels blijft er echter teveel ruimte vrij tussen de grotere korrels, en is de waterbehoefte groter.

De resultaten van de zeefanalyse worden grafisch uitgewerkt in een zeefdiagram/zeefkromme. Dat houdt in dat in een grafiek de verdeling van de verschillende korrelafmetingen van het materiaal worden weergegeven.