Wateropname

Van materialen is het belangrijk om te weten wat de wateropname is. Een hoge wateropname indiceert bijvoorbeeld poreus materiaal. Een te hoge porositeit van materiaal kan leiden tot onder andere zoutuitslag en vorstschade. Door de wateropname van uw materialen in het laboratorium van Nebest te laten onderzoeken, komt u meer te weten over de kwaliteit van uw materiaal en eventueel te nemen vervolgstappen.

Hoe wordt de wateropname bepaald?

Het bepalen van de wateropname gebeurt in ons eigen materiaalkundig laboratorium. Onze specialisten hanteren daarbij onderstaande stappen:

  1. Het materiaal wordt gedroogd (bij 105 °C) en gewogen. Het gewicht wordt genoteerd als massa A in kilogram.
  2. Het materiaal wordt voor 24 uur gedeeltelijk onder water gelegen.
  3. Het water wordt aangevuld tot het materiaal volledig onder water ligt. Het materiaal blijft nogmaals 24 uur onder water liggen.
  4. Het materiaal wordt opnieuw gewogen nadat het afgedept is. Dit gewicht wordt genoteerd als massa B in kilogram.
  5. De wateropname in M/M% wordt berekend volgens de formule ((B-A)/A)*100%.