Waterindringing

Waterindringing kan de kwaliteit en sterkte van materialen aantasten. Inzicht in de mate van waterindringing/ doorlatendheid van een materiaal kan daarom erg waardevol zijn. Hoe doorlatend een materiaal is wordt aangeduid met de permeabiliteit. Permeabiliteit (ook wel doorlatendheid of doorlaatbaarheid) is een materiaaleigenschap die beschrijft in welke mate een vaste stof een andere stof doorlaat. Hoe hoger de permeabiliteit, des te sneller stroomt het water. Het begrip wordt nog wel eens verward met porositeit, waarmee het aantal poriën per m3 aan wordt geduid.

Op locatie, gebruikmakende van een Buis van Karsten of in het Nebest-laboratorium kan de permeabiliteit van onder andere metselwerk worden bepaald. Naar aanleiding van de resultaten adviseren wij u over eventuele te nemen vervolgstappen om de kwaliteit van uw materiaal te borgen en/of verbeteren.

Buis van Karsten

In eerste instantie wordt door het besproeien van bijvoorbeeld een gevel, met een spuitfles, indicatief de permeabiliteit (waterdoorlatendheid) van het te beproeven oppervlak beoordeeld. Indien noodzakelijk, kan bijvoorbeeld de aanwezigheid van een hydrofobering of doorlatendheid worden vastgesteld met een Buis van Karsten. Met deze buis kan de wateropnamesnelheid van bouwmaterialen gemeten worden.

Het instrument bestaat uit een meetbuis met een in ml gekalibreerde schaal die aan de onderzijde uitmondt in een klok. Deze klok kan met een plastische kit op het te beproeven oppervlak worden aangebracht. Hierbij ontstaat een beproevingsvlak van circa 3 cm². Het instrument wordt vervolgens tot de bovenste maatstreep met water gevuld; de waterdruk op het beproevingsoppervlak bedraagt dan circa 10 cm waterkolom. De wateropname wordt nu met een stopwatch gemeten. De waterdruk op het beproevingsvlak wordt hierbij zoveel mogelijk constant gehouden.

Permeabiliteit laten beproeven door Nebest

Nebest beschikt over ervaren specialisten en bekwame apparatuur om de permeabiliteit van bijvoorbeeld een metselwerkgevel te bepalen. Daarnaast is het ook mogelijk om onder geconditioneerde omstandigheden in ons eigen laboratorium de permeabiliteit vast te stellen. Onze adviseurs helpen u graag bij het uitvoeren van deze testen en eventuele te nemen vervolgstappen.