Volumieke massa

Het vochtgehalte en de samenstelling van een materiaal bepalen voor een groot deel de volumieke massa. De volumieke massa wordt ook wel de dichtheid genoemd, en geeft het verband weer tussen de massa en het volume. Dit wordt uitgedrukt in kg/m3 en berekend volgens de volgende formule:

ρ = m/V

In het eigen laboratorium van Nebest kunnen onze specialisten de volumieke massa van materialen bepalen. Hiervoor is het nodig dat een kern uit het materiaal wordt geboord, welke vervolgens wordt beproefd, gewogen en gemeten.

Ook kunnen wij u adviseren in de volumieke massa bij materialen die nog samengesteld dienen te worden. Bij het samenstellen van materiaal dient namelijk rekening gehouden te worden met de verschillende volumieke massa’s van grondstoffen. Onze experts ondersteunen u hier graag bij.