Vochtonderzoek

Vochtproblemen in een gebouw zijn niet alleen hinderlijk voor de gebruikers, maar kunnen ook tot ernstige schade aan bouwdelen leiden. Vocht levert namelijk vaak een bijdrage aan de aantasting van bouwmaterialen. Daarnaast kan vochttransport door een bouwdeel leiden tot (ongewenste) migratie van oplosbare stoffen, zoals zouten en kalk, al dan niet met extra schade tot gevolg.

De oorzaak van vochtproblemen kan zeer uiteenlopend zijn, denk aan lekkages van regenwater, optrekkend vocht, condensatie of schimmelvorming. Er is dan ook geen eenduidige aanpak voor vochtproblemen aan te dragen. Voor een deugdelijk herstel moet de daadwerkelijke oorzaak van de vochtproblemen bij een deskundig onderzoek worden vastgesteld. Nebest kan u hierbij uitstekend van dienst zijn.

Waaruit bestaat een vochtonderzoek?

Onze bouwkundige inspecteurs zijn gespecialiseerd in een grondig onderzoek naar lastige vochtproblemen. Op basis van een archiefstukken en verificatie in het werk stellen wij de constructieopbouw vast. Zowel non-destructieve als destructieve metingen kunnen worden uitgevoerd om inzicht te krijgen in de locatie en/of omvang van de vochtproblemen (conductieve en/of capacitieve vochtmetingen, carbid-metingen CM).

Afhankelijk van de specifieke situatie kunnen wij aanvullende onderzoeken verrichten om het vochtprobleem te analyseren. Met bijvoorbeeld waterdichtheidsmetingen, beregeningsproeven en watertest kleurstofproefset, kunnen wij lekkages detecteren. Computersimulaties kunnen het dampspannings- en temperatuurverloop inzichtelijk maken en daarmee de vochthuishouding in de constructie.

Zo nodig nemen wij op locatie monsters uit de constructie. Daarvan kan in materiaalkundig laboratorium het vochtpercentage, zoutgehalte of type zout bepaald worden. Anderzijds kan laboratoriumonderzoek naar de initiële wateropzuiging en/of vrijwillige wateropname van monsters nuttig zijn om het vochtgedrag van steenachtig materiaal te achterhalen.

Met deze specialistische onderzoeken beogen wij de oorzaak van het probleem te achterhalen en te komen tot een praktisch hersteladvies. Is er overlast van vochtproblemen in uw gebouw? Nebest heeft altijd een passend onderzoeksvoorstel voor u, hoe divers de vochtproblemen ook zijn.