Ventilatieadvies

Voor een gezond en comfortabel binnenklimaat is een goede ventilatie van belang. Ook voor de toenemende behoefte aan energiezuinige woningen is een goede ventilatie belangrijk. De gespecialiseerde adviseurs van Nebest beschikken over de nodige kennis en ervaring om u te voorzien in ventilatieadvies. Door de noodzakelijke informatie te verzamelen, kunnen zij een passend advies geven over bijvoorbeeld de meest duurzame wijze van isoleren en ventileren. Zij kunnen verschillende diensten op het gebied van ventilatieadvies voor u leveren.

Ventilatiebalansberekeningen

In de bouwregelgeving staan minimumeisen beschreven voor de ventilatiecapaciteit in een verblijfsruimte of verblijfsgebied. Om te bepalen of aan de eisen voor ventilatiecapaciteit wordt voldaan, worden ventilatiebalansberekeningen uitgevoerd. De specialisten van Nebest kunnen dit voor u verzorgen. Bij het maken van een ventilatiebalansberekening volgen onze specialisten altijd de richtlijnen van het Bouwbesluit en de NEN 1087 norm. Zo moet aangetoond worden dat er voldoende ventilatielucht kan toetreden en dat er evenveel lucht wordt afgevoerd.

Ventilatiemetingen

Goede ventilatie is essentieel voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. De hoeveelheid lucht die moeten worden geventileerd, is wettelijk vastgelegd in het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit stelt eisen aan de minimale ventilatiehoeveelheid. Met ventilatiemetingen kunnen de specialisten van Nebest de ventilatiehoeveelheden voor u meten en controleren.

Metingen luchtcondities

Een goede luchtconditie is niet alleen van belang voor een comfortabel binnenklimaat, maar ook voor het voorkomen van gezondheidsproblemen. Koolmonoxide, stikstofmonoxide, zwaveldioxide en fijnstof zorgen voor luchtvervuiling en daarmee een slechte luchtconditie. Dit kan klachten zoals droge huid, hoofdpijn en concentratieproblemen veroorzaken. Deze gevolgen van een slechte luchtkwaliteit kunnen voorkomen worden. De specialisten van Nebest kunnen de luchtconditie voor u meten en u aan de hand hiervan adviseren met betrekking tot de ventilatie in uw gebouw.

Comfortmetingen

Slechte, onvoldoende ventilatie veroorzaakt schimmels en huisstofmijt en heeft daardoor allerlei comfortklachten en gezondheidsklachten zoals benauwdheid, hoofdpijn en vermoeidheid ten gevolge. Bij Nebest beschikken wij over de nodige meetapparatuur om te meten hoe comfortabel een ruimte is. Aan de hand van de resultaten uit de comfortmeting adviseren wij u over eventueel te nemen maatregelen om het comfort in uw gebouw te verbeteren.