Uitvoeringsbegeleiding

Uitvoeringsbegeleiding bestaat uit directievoering, toezichthouden en projectleiding. Zodra de uitvoering van een project is gestart bewaken de toezichthouder en directievoerder de voortgang en de kwaliteit. De toezichthouder fungeert als de ogen en oren van de directievoerder. Hij borgt dat de uitvoering van het werk veilig en volgens de gemaakte afspraken verloopt. Ook adviseert hij over de noodzaak en kosten van meer- en minderwerk. Tevens is hij verantwoordelijk voor het up to date houden van de besteksadministratie en het notuleren van bouwvergaderingen. Als rechterhand van de directievoerder zorgt de toezichthouder voor een adequate vastlegging van termijnen en bereidt hij de eind- en deelafrekeningen voor. De directievoerder bewaakt de naleving van het contract en de beheersingsaspecten (tijd, geld organisatie, informatie, risicobeheersing).

De projectleider van het project is verantwoordelijk voor het managen van (een deel van) het project.
Belangrijke aandachtsgebieden zijn het aansturen van het projectteam, de projectplanning, het organiseren van de uitvoering, de bewaking van de voortgang en het tijdig signaleren van eventuele projectrisico’s. Ook ligt de focus op het creëren van draagvlak bij zowel interne als externe stakeholders.

Nebest en uitvoeringsbegeleiding

Nebest beschikt over een groot aantal professionals met uitgebreide ervaring op het gebied van uitvoeringsbegeleiding. Deze specialisten zijn onder andere actief binnen raamovereenkomsten en opdrachten die ontstaan vanuit gunningen onderhands of openbare aanbestedingen voor opdrachtgevers waaronder Rijkswaterstaat, provincies, gemeentes, hoogheemraad- en waterschappen maar ook voor Prorail en bedrijven die actief zijn in de industrie zoals Tata Steel en BP. De afgelopen jaren heeft Nebest met succes binnen diverse projecten en disciplines de uitvoeringsbegeleiding mogen verzorgen, denk hierbij aan de realisatie van de Drechtbrug N207, Sluiskiltunnel, de Rotterdamsebaan en Noord/Zuidlijn. Op het gebied van renovatie is Nebest betrokken geweest bij onder andere de VIK K17 Tolhuissluis/Koning Willem 1 sluis.

Bent u op zoek naar de juiste vertegenwoordigers die uw belangen in de uitvoeringsfase kunnen vertegenwoordigen? De specialisten van Nebest staan voor u klaar om toe te zien op een correcte uitvoering van uw werken en de naleving van overeenkomsten.