Technical Due Diligence

Wanneer u voornemens bent een pand te kopen, te verkopen of te splitsen, is het van belang de staat van het vastgoed te kennen alsmede de bijbehorende aan- of verkoop risico’s te onderkennen. Nebest kan hierbij ondersteuning bieden door de bouwtechnische staat van het pand te controleren en de bijbehorende risico’s te duiden. Dit gebeurt aan de hand van een Technical Due Diligence.

Wat is een Technical Due Diligence?

Door middel van een visuele inspectie brengt een specialist de bouwkundige gebreken en risico’s in kaart. Hierbij valt te denken aan constructieve gebreken (bijvoorbeeld aan dragende constructies), onvoldoende niveau brandveiligheid (bijvoorbeeld aan brandscheidingen) of materiaalkundige zaken (bijvoorbeeld zware metalen). De verzamelde bevindingen worden omgezet naar een gradatie in verschillende risico’s. Herstellingen worden zodoende op risicogestuurde wijze uitgesplitst in noodzakelijke en/of wenselijke acties voor de korte, middellange en lange termijn, inclusief een inschatting van kosten. Daar kun je de onderhandeling onderbouwd mee ingaan.

Waarom een Technical Due Diligence bij Nebest?

Onze bouwkundige inspecteurs en adviseurs hebben veel ervaring in het onderzoeken van schades en gebreken aan bestaande bouwwerken. Hierdoor hebben ze een zeer brede en scherpe blik op afwijkingen en de gevolgen van schades. Daarnaast beschikken we bij Nebest over een groot intern kennisnetwerk van inspecteurs en adviseurs die op verschillende vakgebieden deskundig zijn. Dit laatste betreft bijvoorbeeld specialisten op het gebied van bouwconstructies, brandveiligheid, bouwfysica en materiaalkunde. Zodoende krijgt u met een Technical Due Diligence van Nebest een volledig en betrouwbaar beeld van de staat van uw vastgoed.