Sulfaatgehalte

In beton kan sprake zijn van sulfaataantasting. Dit ontstaat door de chemische reactie tussen sulfaten en cementsteen en kan zowel intern als extern optreden. Sulfaten komen bijvoorbeeld voor in zeewater, rioolsystemen, mestkelders, kunstmest, gipsafval en de bodem. Schade door sulfaataantasting blijkt veelal uit scheurvorming en sterkteverlies. De laboranten van Nebest helpen u graag met vraagstukken omtrent sulfaten in beton.

Sulfaatgehalte bepalen

Het sulfaatgehalte in beton kan bepaald worden in het eigen laboratorium. Om het sulfaatgehalte te kunnen bepalen, dienen betonkernen geboord te worden wat de inspecteur van Nebest voor u kunnen verzorgen. Deze worden vervolgens in één of meerdere plakken gezaagd en met een kaakbreker gebroken tot betongruis < 1,0 mm. Daarna wordt een waterig extract gemaakt, wat vervolgens wordt gefiltreerd en geanalyseerd. Zodoende kan het sulfaatgehalte gravimetrisch bepaald worden met behulp van bariumsulfaat.

Adviseren sulfaatbestandheid

Met name beton met portlandcement (CEM I) is over het algemeen gevoelig voor sulfaataantasting. Onze specialisten kunnen u adviseren over het verhogen van de sulfaatbestandheid van bijvoorbeeld beton met portlandcement, maar ook andere soorten beton. Ook kunnen zij u adviseren over toe te passen alternatieve betonsoorten en gunstige betonsamenstellingen om het beton zo bestand als mogelijk tegen sulfaten te houden. Daarnaast staan wij voor u klaar om ervoor te zorgen dat uw beton voldoet aan alle voorgeschreven normen.