Staaldiktemeting

Staaldiktemetingen worden uitgevoerd om de afname van staaldikte te kunnen bepalen. Dit wordt veelal gedaan om een uitspraak te doen over (rest)levensduur of constructieve veiligheid. Staaldiktemetingen worden uitgevoerd op de metalen delen van een constructie, denk daarbij aan liggers, sluisdeuren, damwanden, fundatiepalen enzovoort.

Staaldiktemeting boven- en onderwater

De metingen worden uitge­voerd met behulp van een GE DM4 Ultrasoon Staaldiktemeter (boven water) of Tritex multigauge 3000 underwater (onder water). De apparatuur wordt bij aanvang van de werkzaamheden gekalibreerd met behulp van een staalmonster waarvan de exacte dikte bekend is.

In droge milieus wordt een steekproef genomen verdeeld over het te beoordelen onderdeel. In natte milieus wordt meestal een onderscheid gemaakt in drie zones: onder water, splashzone en boven water. Bij damwandprofielen wordt onderscheid gemaakt in buik, lijf en kas.

Staaldikteafname

Als referentiewaarde voor de te beoordelen constructie wordt, indien geen waarde bekend is via bijvoorbeeld ontwerpgegevens, in het werk een niet-aangetaste locatie gekozen en gemeten.
Op basis van de referentiewaarde en meetwaarde wordt een uitspraak gedaan over de staaldikteafname. Indien voorafgaand afgestemd met de opdrachtgever wordt een uitspraak gedaan over de (rest)levensduur of constructieve veiligheid.