Splijttreksterkte

De trekspanning die nodig is om een bepaald materiaal te doen splijten noemen we de splijttreksterkte. Bij onder andere gebouwen, brugdekken en landhoofden wordt het beton belast en ontstaan trekspanningen in het materiaal. De splijttreksterkte is van belang bij zowel nieuwe- als bestaande kunstwerken. Ook voor metselwerk kan voor specifieke constructieve toepassingen de bepaling van de splijttreksterkte belangrijk zijn, ondanks dat hieraan geen eisen worden gesteld voor metselbakstenen.

Zowel de bepaling van de splijttreksterkte van beton maar ook metselwerk kan Nebest voor u verzorgen in het eigen laboratorium. Onze constructeurs kunnen u daarnaast ondersteunen bij het verrichten van de benodigde berekeningen.

Splijttreksterkte bepalen

De splijttreksterkte van beton of metselwerk wordt bepaald door een kubus of cilinder te belasten met een lijnlast. Hiervoor wordt het proefstuk met een hulpstuk in de drukbank geplaatst. Op de onderzijde en bovenzijde van het proefstuk wordt een lijnvormige drukplaat aangebracht. Vervolgens wordt de belasting door deze drukplaten heel geleidelijk opgevoerd. De beproeving eindigt wanneer het proefstuk bezwijkt en daarmee de splijttreksterkte wordt bepaald.

De bepaling van de splijttreksterkte wordt uitgevoerd conform de NEN-EN 12390-6 “Beproeving van verhard beton – Deel 6: Splijttreksterkte van proefstukken”. Het bepalen van de splijttreksterkte van metselwerk gebeurt conform bijlage NB-C van NEN-EN 1996-1-1 +C1:2011 / NB:2011.