Specialistisch directievoering en toezicht

Borging van de kwaliteit en afstemming over de wijze van herstel na uitvoering van onderzoek wordt nog te vaak vergeten. Dit terwijl renovatie en restauratie van materialen zoals beton, staal en metselwerk maar ook specifieke onderdelen zoals funderings- en/of gevelherstel specialistische kennis vraagt. Een mismatch tussen advies en herstel vormt een fundamenteel risico voor hoge faalkosten tijdens de uitvoering of gedurende de restlevensduur van een object. Een betrouwbare beoordeling van constructieve en/of materiaalkundige herstellingen is dan ook alleen maar toe te vertrouwen aan speciaal daarvoor opgeleide directievoerders en toezichthouders.

Met de juiste voorbereiding en specialistisch toezicht kunnen verassingen tijdens of na de uitvoering van een renovatie worden voorkomen. Onze specialisten kunnen u helpen om het juiste inzicht te geven in de technische aspecten om een duurzame restauratie of renovatie te kunnen borgen.

Wat maakt specialistisch Directievoering & Toezicht anders dan traditioneel?

Over het algemeen zijn directievoerders en toezichthouders breed opgeleid om binnen (grote) nieuw te realiseren projecten de kwaliteit van de enorme diversiteit aan onderdelen te kunnen overzien. Bij specifieke herstelmaatregelen zoals bijvoorbeeld betonreparatie, funderings- en metselwerkherstel geldt juist dat de directievoerder en toezichthouder over specialistische kennis moeten beschikken. Denk hierbij aan ervaring met restauratie- en renovatietechnieken maar ook specifieke kennis op het gebied van materiaalkunde.

Specialistisch Directievoering & Toezicht door Nebest

De specialistische directievoerder en toezichthouders van Nebest beschikken over diepgaande kennis op het gebied van restauratie en renovatie van diverse materialen en constructieonderdelen. Daarnaast zijn ze opgeleid op het gebied van specifieke hersteltechnieken. Voorbeelden van opleidingen die zij hebben genoten zijn betononderhoudskundige (BOK), betontechnologisch adviseur (bta) en enkele specifieke cursussen op het gebied van metselwerkherstel en restauratietechnieken. Met een juiste mix aan theoretische kennis en ervaring in de praktijk helpen onze adviseurs u graag bij u restauratie- of renovatievraagstukken.