Slijtvastheid

De slijtvastheid of slijtweerstand is de weerstand van een materiaal tegen afslijten. De bepaling hiervan wordt veelal uitgevoerd op bestratingsmaterialen als beton of natuursteen. Aan de hand van een slijtproef wordt een indicatie van de duurzaamheid van een materiaal verkregen.

Slijtproef

Voor de slijtproef wordt een materiaalmonster met een vastgestelde kracht tegen een ronddraaiend stalen wiel gedrukt. Tegelijkertijd wordt een slijtpoeder toegevoegd. De mate van afslijting van het materiaal is een maat voor de hardheid.

De meting wordt uitgevoerd conform NEN-EN 1338 “Betonstraatstenen – Eisen en beproevingsmethoden”, annex G (wide wheel abrasion test).