Site supervision

Tijdens uitvoeringswerkzaamheden van industriële projecten is site supervision, oftewel toezichthouding, uitermate belangrijk. De site supervisor heeft een belangrijke rol in het voorkomen van ongelukken. Door de werkzaamheden te overzien, ziet de site supervisor erop toe dat veiligheid en gezondheid op de werkvloer gewaarborgd blijven.

Wat houdt site supervision door Nebest in?

Nebest beschikt over site supervisors met uitgebreide ervaring en expertise op het gebied van veiligheid en gezondheid. De afgelopen jaren heeft Nebest met succes binnen diverse projecten site supervision mogen verzorgen.

De taken en verantwoordelijkheden van onze site supervisor bestaan doorgaans uit het toezichthouden op projectwerknemers, onderaannemers en werkzaamheden, het voorbereiden en presenteren van veiligheidsinstructies en het beoordelen en managen van veiligheidsrisico’s. Door regelmatig inspecties uit te voeren, problemen op te lossen en veiligheidsverbeteringen te implementeren, zorgen de site supervisors van Nebest dat de werkzaamheden op een veilige manier uitgevoerd (kunnen) worden.