Schadeonderzoek Metselwerk

Metselwerk is een veelvoorkomend bouwmateriaal in Nederland en kent vele verschillende toepassingen. Net als bij ieder ander bouwmateriaal bestaat er ook bij metselwerk een kans op schade. Hier kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. Te denken valt hierbij aan ontwerp- en bouwfouten, veroudering, fysische-, mechanische- en chemische invloeden. Afhankelijk van de aard en omvang kan schade aan uw materiaal en/ of constructie ernstige gevolgen hebben voor de levensduur en/ of constructieve veiligheid van uw bezit. Binnen Nebest beschikken we over ruime ervaring met betrekking tot het gedrag van- en schade aan metselwerk. Naast specialisten op het gebied van (historisch) metselwerk kunnen we een beroep doen op ons eigen laboratorium.

Wanneer schadeonderzoek uit te voeren?

Een onderzoek naar metselwerkschade kan worden uitgevoerd om verschillende redenen:

 • Er is zichtbare schade aanwezig: er wordt onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van de schade door middel van metingen aan de constructie om de oorzaak van de schade te achterhalen.
 • Er is schade aanwezig, maar deze is niet zichtbaar: een onderzoek naar niet zichtbare schade wordt dan uitgevoerd door middel van metingen aan de constructie.
 • Er is (nog) geen schade aanwezig, maar deze kan in de toekomst wel ontstaan: Nebest voert onderzoek uit naar de mogelijkheid van toekomstige schade door middel van metingen aan de constructie. Deze metingen zijn er op gericht te bepalen of sprake is van schademechanismen die binnen 10 jaar tot schade zullen leiden.

De specialisten van Nebest adviseren u graag over het moment en de wijze waarop een schadeonderzoek uit te voeren.

Voorbeelden van schademechanismen aan metselwerk

Er bestaat een grote diversiteit aan schademechanismen die voor het materiaal metselwerk van toepassing zijn. In hoofdlijnen zijn er circa vier hoofdcategorieën, namelijk: mechanische schades, schades door ondeugdelijke realisatie of herstellingen en gevolgschades. Deze kunnen zowel zichtbaar als verborgen zijn achter omliggende constructiedelen. Per categorie zijn er velen varianten te benoemen, zoals bijvoorbeeld:

 • Witte uitslag
 • Scheuren
 • Voegschade
 • Vocht- en vorstschade
 • Zouten
 • Vervorming door ingemetselde constructies
 • Gebrekkige samenhang
 • Falende verankering
 • Falen van metselwerkondersteuningen
 • Gebrek aan dilatatieruimte
 • Schade door (na)isolatie
 • Brandschade

De metselwerkadviseurs van Nebest zijn ruimschoots bekend met de schademechanismen die kunnen optreden aan metselwerk en adviseren u hier graag over. Daarnaast beschikken we over een eigen laboratorium waarbinnen diepgaande analyses aan metselwerk mogelijk zijn.