Ruitjesproef

Vanzelfsprekend is het belangrijk dat coating goed hecht aan de ondergrond waarop het is aangebracht. Bij Nebest kunnen we door middel van een ruitjesproef de hechting van coating aan de ondergrond voor u vaststellen. Naar aanleiding van de resultaten kunnen wij u adviseren in de instandhouding of verbetering van uw product.

Wat houdt de ruitjesproef in?

De ruitjesproef wordt ook wel de adhesietest of soms de kruissnede-hechtingsproef genoemd. Met de proef wordt de hechting van coating aan de ondergrond vastgesteld. Dit gebeurt door op het oppervlak van de coating evenwijdige sneden aan te brengen in beide richtingen. Hierdoor ontstaat een ruitpatroon. Op dit patroon wordt een stuk genormaliseerd tape aangebracht, wat daarna in een vloeiende beweging weer wordt verwijderd. Het percentage coating dat los van de ondergrond wordt getrokken, is een indicatie van de hechting.