Resistograafmeting

Houten materialen zijn vatbaar voor (bacteriële) aantasting. Binnen Nebest wordt regelmatig onderzoek uitgevoerd aan hout om de oorzaak en mechanisme van aantasting te achterhalen. Eén van de manieren waarop onze specialisten dit doen, is met behulp van een resistograafmeting.

Wat is een resistograafmeting?

Een resistograafmeting is een vorm van (beperkt) destructief onderzoek. Een resistograaf is een 3 mm dikke boor die met een constante snelheid in het hout wordt gedraaid. De weerstand die de boor ondervindt, wordt digitaal geregistreerd in een grafiek. Door middel van een weerstandsmeting wordt inzichtelijk gemaakt of er holle ruimtes en/of materiaalafname aanwezig is in een houten constructie(onderdeel). Hiermee kan vastgesteld worden of een houten constructie(onderdeel) blootgesteld is aan (bacteriële) aantasting.

Waarom een resistograafmeting?

Met de meet- en onderzoeksresultaten van de resistograafmeting is het mogelijk om een uitspraak te doen over de aantasting en de (rest)levensduur van het materiaal of de constructie. Daarnaast kunnen de resultaten gebruikt worden als input voor rekenkundige controles.