Projectsupport

Een goede inrichting van projectsupport binnen een projectorganisatie is noodzakelijk voor een structurele coördinatie van ondersteunende werkzaamheden. Dit draagt bij aan de continuïteit van processen en een betere beheersing van (complexe) projecten.

Projectsupport biedt project- en programmamanagers en hun team ondersteuning op administratief, organisatorisch en uitvoerend vlak.

Projectsupport door Nebest

Ieder project is maatwerk. De exacte invulling van het werk stemmen wij dan ook altijd af met onze opdrachtgevers. In grote lijnen zijn onze professionals van projectsupport binnen projecten verantwoordelijk voor het assisteren van de projectmanager/projectteamleden, het fungeren als vraagbaak (voor alle contractpartijen), budgetbeheer, projectadministratie, planning en control werkzaamheden, het opzetten en beheren van documentatiesysteem en het coördineren van activiteiten en afspraken.