Projectmanagement

Projectmanagement is gericht op het borgen van kwaliteit, draagvlak en afstemming. Tijdens een project wordt projectmanagement vaak bijgestaan door een team van professionals. De eindverantwoordelijke binnen een projectteam is de Projectmanager. Deze persoon geeft sturing aan het projectteam, bewaakt de onderlinge raakvlakken binnen het team en zorgt voor een samenbindend leiderschap dat de professionals tot een team bindt en het teamgevoel versterkt. De Projectmanager zorgt er samen met een projectteam voor dat projecten correct en efficiënt worden uitgevoerd, evenals dat deze op tijd en binnen de vastgestelde budgetten opgeleverd worden.

Heeft uw projectteam behoefte aan een daadkrachtige Projectmanager? Nebest stemt graag met u uw behoefte af om inzichtelijk te krijgen welke eisen en wensen u stelt aan deze positie binnen uw projectteam. Op basis van deze informatie zetten wij een professional in die met zijn/haar kennis en kunde capabel is om leiding te geven aan uw projectteam en deze ook kan motiveren. De focus van onze professionals ligt onder andere op: strategieontwikkeling (zowel korte als lange termijn), inrichting van de organisatie, het toetsen en begeleiden van technische ontwikkelingen, het opstellen van projectbegrotingen, monitoring van kwaliteit en risicobeheersing om waar nodig hierop bij te kunnen sturen, het bewaken van deadlines en de eindverantwoordelijkheid dragen op financieel gebied (onder andere beheren van budgetten).