Opstellen (meerjaren)onderhoudsplan

Als gebouweigenaar is het prettig om inzicht te hebben in het benodigde onderhoud voor de komende jaren van uw beheer. Dit kunnen de specialisten van Nebest u bieden. Met een (meerjaren)onderhoudsplan kunnen wij u inzicht geven in de onderhoudstoestand van uw gebouw(en) en de eventuele kosten die u de komende jaren kunt verwachten. Zo staan er in een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) bijvoorbeeld maatregelen genoemd die periodiek uitgevoerd dienen te worden. In het plan worden die maatregelen omschreven en wordt de urgentie en frequentie van de werkzaamheden geduid. Dit is erg handig voor budgetreserveringen en het tijdig kunnen inplannen van benodigde (onderhouds)werkzaamheden. Op deze manier kan de instandhouding van uw beheer gewaarborgd worden.

Waarop wordt een meerjarenonderhoudsplan gebaseerd?

Bij Nebest wordt diepgaande kennis gecombineerd met brede ervaring over onderhoud van alle onderdelen van een bouwwerk (en gebouwgebonden installaties) om onze klanten van dienst te kunnen zijn bij het opstellen van een MJOP van hun eigendom. Voor het maken van een MJOP wordt met een visuele inspectie een nulmeting uitgevoerd van het gebouw. In overleg met de beheerder wordt gekeken naar de beoogde staat van het gebouw in de tijd. Op basis van beschikbare informatie, eigen waarnemingen en eventueel aanvullend onderzoek, wordt een plan voor onderhoud op termijnen gemaakt. Hierbij worden duidelijke prioriteiten aangegeven met betrekking tot noodzakelijkheid en financiële mogelijkheden.

Werkwijze Nebest bij het opstellen van een onderhoudsplan

Nebest hanteert een gestructureerd plan van aanpak bij het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan, welke bestaat uit volgende onderdelen:

  •  Een archiefonderzoek naar de technische opbouw en het onderhoudsverleden.
  • Een inspectie van het gebouw, van dak tot en met kruipruimte.
  • Probleempunten worden nader onderzocht.
  • Gebouwgebondeninstallaties worden onderzocht op onderhoudsstatus.
  • Rapportage van alle resultaten met advies over noodzakelijk onderhoud op termijn, met opgaven van de onderhoudsintervallen.
  • Opgaven van kosten op basis van kengetallen en hoeveelheden (per onderdeel).
  • Een planning op basis van de beoogde exploitatieperiode.
  • Een presentatie van het MJOP aan de opdrachtgever.