Onderzoek zware metalen

Zware metalen in verfsystemen zijn in het verleden vaak toegepast vanwege de gunstige, corrosiewerende eigenschappen. De bekendste hiervan zijn lood en chroom-6. Ook andere milieubelastende stoffen zoals PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) komen voor in verfsystemen. Voor de gezondheid en het milieu is het van belang voorafgaand aan het verwijderen van verflagen (door bijvoorbeeld schuren, stralen of slijpen) aan te tonen of er giftige stoffen in de verf zijn verwerkt. Met een eigen (chemisch) laboratorium en diverse specialisten op het gebied van conservering (NACE level 2 en 3) is Nebest in staat om assetmanagers te ondersteunen bij het vaststellen van de aanwezigheid van zware metalen.

Chroom-6 onderzoek

Als chroom-6 wordt opgenomen in het lichaam, kan het schadelijk zijn voor de gezondheid en zelfs kankerverwekkend zijn. Het onderzoeken van verf op de aanwezigheid van chroom-6 is mogelijk door een combinatie van proeven uit te voeren en de resultaten daarvan te analyseren. Dit gebeurt conform het speciaal hiervoor door Nebest ontwikkelde stappenplan.
Verschillende types coating hebben hun eigen beperkingen bij de testen en ook de aanwezigheid van andere, storende, elementen in de coating kan de uitkomst van individuele testen beïnvloeden. Door de coating volgens het Nebest-stappenplan te onderzoeken, wordt de betrouwbaarheid van de uitslag aanzienlijk vergroot.

In-situsneltest

Bij de in-situsneltest wordt op locatie een snede in de coating gemaakt, zodanig dat alle coatinglagen vrij komen te liggen. Vervolgens wordt een speciaal geprepareerde applicator door de snede gehaald. Als de applicator een paarse verkleuring laat zien, kan met zekerheid gezegd worden dat zich chroom-6 in de conservering bevindt. Bij geen verkleuring wordt een verfmonster genomen voor analyse in het laboratorium.

XRF-meting op verfmonster

Door middel van een XRF-meting (röntgen fluorescentie) op het monster kan de aanwezigheid van zogenaamde storende elementen vastgesteld worden. Dit zijn elementen die de analyseresultaten beïnvloeden en waarmee bij de interpretatie van de resultaten rekening gehouden moet worden.

Lab-indicatortest op verfmonster

Bij de lab-indicatortest worden verfsnippers of een verpoederd verfmonster met een indicatorvloeistof in aanraking gebracht in gecontroleerde laboratoriumomstandigheden. Als de vloeistof een paarse verkleuring laat zien, kan met zekerheid gezegd worden dat zich chroom-6 in de coating bevindt. Bij geen verkleuring wordt een nat-chemische analyse uitgevoerd. Om een nat-chemische analyse op het verfmonster uit te voeren, wordt het verfmonster allereerst verwarmd in een extractievloeistof. Dit zorgt ervoor dat het aanwezige chroom-6 uit het verfmonster in de vloeistof wordt geëxtraheerd. Aan de extractievloeistof, met daarin dus de chroom-6 uit het verfmonster, wordt vervolgens een indicatorvloeistof toegevoegd. Met behulp van een UV/Vis-spectrometer wordt de mate van verkleuring van de vloeistof gemeten, wat een maat is voor de hoeveelheid chroom-6 die in het verfmonster aanwezig was.

PAK

Om de aanwezigheid van PAK vast te stellen, kan in het laboratorium een indicatietest uitgevoerd worden. Hiermee kan de aan- of afwezigheid van PAK’s vastgesteld worden.