Onderzoek verlijmde gevelbekledingen

Het verlijmen van gevelbekledingen kent een brede toepassing, denk aan: steenstrips, beplatingen, glas, isolatie en natuursteen. Het aantonen van de sterkte en duurzaamheid van de constructieve verlijming kan daarbij moeilijk zijn. Zo hebben de wijze van verwerking, lijmmethode en omstandigheden tijdens de uitvoering een grote invloed op de sterkte en duurzaamheid van de verlijmde gevelbekledingen. In de gebruiksfase kunnen gebreken ontstaan waarbij de lijmverbinding loslaat, door bijvoorbeeld spanningsopbouw of vorstschade.
Nebest kan u ondersteunen in periodieke inspecties alsmede in schadeonderzoek naar verlijmde gevelbekledingen.

Inspectieprotocol

Bij een constructieve verlijming van gevelbekleding kan een inspectieprotocol noodzakelijk zijn om gedurende de ontwerplevensduur van het gebouw de veiligheidsrisico’s bij falen voldoende te beheersen. Bij deze periodieke inspecties controleren wij de lijmverbinding op kwaliteit. Naast een visuele inspectie en afkloppen van elementen kan destructief onderzoek noodzakelijk zijn om de conditie van de ondergrond nader te beoordelen.
Daarnaast kan Nebest hechtsterktemetingen uitvoeren waarbij de lijmverbinding op trek wordt beproefd. Zo toetsen wij of de sterkte van de verlijmde gevelbekledingen voldoet aan de ontwerpbelastingen. De hechtsterktes die in de praktijk worden gemeten, bieden inzicht in de duurzaamheid van de gerealiseerde verlijming. Bij de praktijkmetingen worden namelijk ook de invloed factoren bij uitvoering en tijdens de gebruiksfase mee getest die bij laboratoriumonderzoek buiten beschouwing worden gelaten.

Bij een voorgeschreven inspectieprotocol voor de constructieve verlijming, dienen de controles en resultaten te worden toegevoegd aan een logboek. Daarbij moet een constructeur een oordeel geven of de lijmverbinding nog voldoet. In het geval de lijmverbinding niet meer voldoende functioneert, zullen wij een onderhoudsadvies geven om de veiligheid te waarborgen.

Waarom onderzoek door Nebest?

Nebest is een onafhankelijke partner met een ruime ervaring en expertise op het gebied van onder meer gevelinspecties, risicogestuurd onderzoek en constructieve veiligheid. Indien noodzakelijk kunnen wij tevens materiaaleigenschappen laten onderzoeken door ons eigen laboratorium. Naast een deskundig onderzoeksrapport levert dit u een onderbouwd oordeel over de duurzaamheid van de constructieve verlijming op.