Onderzoek historisch metselwerk

Veel historische objecten in Nederland bestaan voor een belangrijk gedeelte uit metselwerk. Op basis van specialistisch onderzoek adviseert Nebest bij onderhoud van historisch metselwerk. Met name in de historisch-technische en historisch-industriële sector van Nederland kent het metselwerk ook een hoge functionaliteit. Hieronder vallen alle soorten bouwwerken van bouwkundige of civiele aard zoals sluizen, gemalen, stuwen en bruggen, maar ook kerken, molens, woonhuizen, forten, schoorstenen en vuurtorens.

Metselwerk heeft verschillende praktische eigenschappen, zoals:

 • Bakstenen kunnen honderden jaren in goede staat blijven.
 • Bakstenen weerstaan agressieve inwerking door chemicaliën en stoffen in het milieu.
 • Goede thermische isolatie door de aanwezige poriënstructuur.
 • Goed te transporteren en verwerken door geringe afmetingen.
 • Door een lage thermische uitzetting is dilateren op grote afstanden mogelijk.

Onderhoud van metselwerk

Ondanks de verschillende goede materiaaleigenschappen van baksteen, heeft met name historisch metselwerk regelmatig onderhoud nodig. Specialistische kennis en vakmanschap is essentieel bij het uitvoeren van onderhoud. Door middel van kennis en ervaring weet Nebest de instandhouding van historisch metselwerk in goede banen te leiden.

In het verleden, toen vooral met kalkgebonden mortels werd gemetseld, was de techniek van het bouwen gelijk aan restauratietechniek voor herstel van historische gebouwen. Tegenwoordig is vakmanschap en kennis van de juiste mortelrecepten met kalk als bindmiddel enorm belangrijk. De verwerking van kalkgebonden mortels is tevens anders dan die van een cementgebonden mortel. Daarom is het belangrijk te kiezen voor een juiste restauratieaannemer met kennis en ervaring in de uitvoering van restauratietechniek.

Het verschil tussen traditionele bouw en nieuwbouw is groot. Het accent ligt tegenwoordig vaker op snelle productie. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van het voegwerk en de gewenste esthetische uitstraling van metselwerk. Het gevolg hiervan zijn schadebeelden zoals uitspoelen van bindmiddel, vorstschade en zoutschade veroorzaakt door minder goede kwaliteit van het voegwerk. De juiste materiaalkeuze en wijze van uitvoering spelen dan ook een belangrijke rol bij metselwerkonderhoud. Ook architectonisch bestaat een groot verschil tussen historische en moderne gebouwen. Daarbij gaat het herstel van een historisch gebouw vaak hand in hand met het verhogen van de functionaliteit, het prestatieniveau of een uitbreiding.

Advies restauratie historisch metselwerk

Nebest adviseert en begeleidt restauratieprocessen van monumentale en historische bouwwerken in samenwerking met de eigenaar, monumentbeheerder, aannemer en eventuele subsidieregeling van de subsidie verlenende instantie. Hierbij hoort bijvoorbeeld het reinigen, in stand houden en onderhouden van (massief) historisch metselwerk, de sanering van vochtproblemen en zoutbelasting of het verwijderen van restauratieschade door ondeskundig materiaalgebruik of uitvoeringswijze. In samenwerking met het Nebest-laboratorium kunnen van bestaand metselwerk de materiaaleigenschappen onderzocht worden:

 • Mortelsamenstelling
 • Korrelverdeling
 • Vochtgehalte
 • Wateropname
 • Onderzoek zouten
 • Druksterkte