Onderzoek aanmaakwater

Aanmaakwater is het water dat als grondstof gebruikt wordt in mortels en beton. Het heeft twee functies: hydratatie van het cement en verwerkbaarheid van de betonspecie. Het aanmaakwater mag geen stoffen bevatten die invloed kunnen hebben op het verhardingsproces- of de duurzaamheid van het verharde beton.

Normen aanmaakwater

Watersoorten die veelal gebruikt worden als aanmaakwater zijn drinkwater, industriewater, oppervlakte water en spoelwater uit betonmortelcentrales. In de norm NEN-EN 1008 wordt beschreven dat wanneer er gekozen wordt voor iets anders dan drinkwater er altijd nader onderzoek naar de geschiktheid van dat water benodigd is. In dezelfde norm staan de eisen vermeld ten aanzien van het chloridengehalte, sulfaatgehalte en de zuurgraad.

Bovengenoemde parameters kunnen onderzocht worden door de specialisten van Nebest in ons eigen laboratorium. Op die manier weet u zeker dat het aanmaakwater voldoet aan alle gestelde eisen.