Omgevingsmanagement

Een bouwproject heeft impact op mensen. Of het nu gaat om een reconstructie van een straat, de sloop van een parkeergarage of de bouw van waterzuiveringsinstallatie, er zijn altijd partijen met belangen tijdens dit proces. Alle belanghebbende partijen noemen we stakeholders.
Dit zijn bijvoorbeeld de bewoners en de winkeliers aan de weg, maar denk ook aan de busmaatschappij en de hulpdiensten die de weg gebruiken. Omgevingsmanagement gaat over het verenigen van de verschillende belangen van stakeholders.

Met omgevingsmanagement brengen we de belangen van uitvoerende- en omgevingspartijen in kaart. De manager/adviseur luistert, probeert rekening te houden met ieders wensen en belangen door creatieve oplossingen aan te dragen en consensus te bereiken. Bij omgevingsmanagement streven we naar een situatie waarbij alle partijen voordeel hebben bij de uiteindelijke oplossing.

Bouwcommunicatie

Met de juiste vorm en aanpak van omgevingsmanagement wordt draagvlak gecreëerd voor het project. Dit is belangrijk om te voorkomen dat stakeholders ontevreden zijn en tegenwerken. Stakeholders hebben macht en kunnen hiermee het project belemmeren, maar ook het imago van de opdrachtgever en opdrachtnemer beschadigen. Weerstand ontstaat vaak door onwetendheid. Door naar betrokkenen te luisteren en ze tijdig te informeren over veranderingen, werk je aan een goede relatie met stakeholders. We noemen dit bouwcommunicatie.

Conditionering: niet-technische obstakels weghalen

Omgevingsmanagement omvat meer dan het onderhouden van een goede relatie met stakeholders. Het heeft daarnaast betrekking op alle niet technische activiteiten die van toepassing zijn voor een bouwproject. Denk hierbij aan vergunningen, meldingen, ecologisch onderzoek, archeologisch onderzoek, bodemonderzoek en onderzoek naar NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven). Goed omvegingsmanagement vraagt de juiste aansturing van specialisten zodat projectmilestones op tijd worden behaald en onaangename verassingen uitblijven. Als deze zaken niet goed geregeld zijn, kunnen de juridische en planningsmatige gevolgen namelijk groot zijn.

BLVC

Omgevingsmanagement behelst een zeer uiteenlopend takenpakket. De juiste aanpak en voorbereiding is daarom van essentieel belang. Een manier die hierbij kan helpen is het opstellen van een BLVC-plan. Dit betreft vier belangrijke aspecten van omgevingsmanagament, te weten: Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Door aan alle onderdelen aandacht te schenken wordt de overlast die de omgeving ervaart geminimaliseerd.

Nebest levert maatwerk

Omgevingsmanagement is een onmisbaar onderdeel van projectbeheersing. Er is nooit een standaardoplossing; elke omgeving heeft andere uitdagingen én kansen. Een drukke winkelstraat of een landbouwgebied; ze vragen allebei om een andere aanpak. Omgevingsmanagement vraagt dus niet alleen om sterke communicatieve vaardigheden en sterke organisatorische eigenschappen, maar ook om creativiteit en oog voor detail. Zo wordt er gezorgd dat er, in welke omgeving dan ook, geen enkel omgevingsaspect de voortgang van het project in de weg staat. Nebest heeft de beschikking over meerdere specialisten met ruime kennis en ervaring binnen het werkveld omgevingsmanagement. Afhankelijk van de inhoud van het project, de locatie en intensiteit kunnen we de juiste professional voor u inzetten. Zo heeft Nebest de afgelopen jaren met succes het omgevingsmanagement ingevuld van onder andere de projecten Verkeerscentrale Rhoon, District Zee en Delta, Renovatie Meppelerdiepsluis, Knooppunt Joure en Traverse Harlingen.