Microscopisch onderzoek

Om inzicht te krijgen in de schadeoorzaak dan wel de samenstelling, opbouw of aanhechting van materialen kan het zinvol zijn om microscopisch onderzoek te verrichten. Nebest beschikt over een polarisatiemicroscoop, stereomicroscoop, lichtmicroscoop en een elektronenmicroscoop waarmee onder andere schadebeelden en aantastingsmechanismen van materialen kunnen worden onderzocht. Microscopie kan tevens inzicht geven in laagdikte en laagopbouw van monsters. Daarnaast kan van onbekende materialen de materiaalsoort gedetermineerd worden.

De specialisten van Nebest beschikken naast de juiste apparatuur over ruime ervaring op het gebied van microscopisch onderzoek. Daarnaast kunnen wij adviseren over eventuele vervolgacties die mogelijk noodzakelijk zijn.

Mogelijke microscopische onderzoeken

Nebest biedt een breed scala aan microscopische onderzoeken voor verschillende materialen. Te denken valt hierbij aan beton, staal, hout, voeg-/metselwerk, natuursteen en bijvoorbeeld coating. Enkele voorbeelden waarvoor microscopisch onderzoek van toepassing kan zijn:

  • ASR-onderzoek
  • Onderzoek na brand
  • Bacteriële aantasting
  • Chemische aantasting
  • Petrografisch onderzoek
  • Identificatie van mineralen
  • Chloridendiffusie onderzoek
  • Aanhechting voeg op metselwerk
  • Laagdikte van conservering onderzoeken