Kernbeschrijving (brandschade)

Beton- en staalconstructies kunnen flinke schade oplopen als gevolg van een brand, zo kan het cementsteen degraderen en het beton spatten of scheuren. Daarnaast veranderen de materiaaleigenschappen van wapeningsstaal wanneer het wordt blootgesteld aan te hoge tempraturen. Het gevolg hiervan is dat de constructieve veiligheid niet altijd meer gewaarborgd kan worden. Na een brand is het daarom raadzaam onderzoek uit te laten voeren om de ernst van de schade te duiden. In het laboratorium van Nebest kunnen onze laboranten betonmonsters onderzoeken en een kernbeschrijving van de brandschade uitvoeren.

Wat houdt de kernbeschrijving brandschade in?

In ons laboratorium wordt de betonkern in tweeën gezaagd. Vervolgens wordt één helft van de kern in de gloeioven warm gestookt tot een temperatuur van 350 C. Toeslagmateriaal wat deze temperatuur bereikt, verkleurt roze. Door deze verhitte helft te vergelijken met de niet-verhitte helft, kan opgemeten worden tot waar de eventuele roze verkleuring is ingedrongen en dus tot waar de brand (mogelijke) schade heeft toegebracht. Daarnaast wordt ook gekeken naar scheurvorming en afspatting.