Integraal projectmanagement (IPM)

Integraal Projectmanagement onderscheidt in zijn totaliteit vijf processen. Hierbij geldt dat de IPM-organisatie aan elk proces een specifieke rol toekent. Zo ontstaat het 5-rollenmodel. De vijf rollen worden primair door vijf verschillende personen vervuld. Daarentegen kunnen de verschillende rollen vervuld worden door één of meerdere personen, waarbij geldt dat iedere rol wel zijn eigen ondersteunende team kent. De vijf rollen bestaan uit projectmanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement, technisch management en contractmanagement.

Projectmanagement

Het projectmanagement is gericht op het borgen van kwaliteit, draagvlak en afstemming. Daarbij is de projectmanager (eind)verantwoordelijk voor het realiseren van een goed projectresultaat.

Projectbeheersing

Projectbeheersing richt zich op het beheersen van de risico’s en alle beheersaspecten in het project. De manager projectbeheersing is hier verantwoordelijk voor het identificeren en beheersen van (mogelijke) integrale risico’s.

Omgevingsmanagement

Om de relatie met de omgeving en stakeholders in balans te houden speelt omgevingsmanagement een essentiële rol binnen projecten. De omgevingsmanager is hierbij verantwoordelijk voor het contact met de omgeving.

Technisch management

Technisch management is er voor het beheersen van de risico’s vanuit de techniek en organisatie. De technisch manager draagt de verantwoordelijkheid voor de technische en inhoudelijke inbreng in het project.

Contractmanagement

Contractmanagement is erop gericht om de risico’s die (kunnen) ontstaan tussen opdrachtgever en de markt te beheersen. Dat geldt ook tijdens de inkoopfase. Daarbij is de contractmanager verantwoordelijk voor de contracten en contacten met de verschillende marktpartijen.

Nebest en Integraal Projectmanagement (IPM)

Nebest heeft de afgelopen jaren raamovereenkomsten afgesloten met een grote diversiteit aan toonaangevende opdrachtgevers door het gehele land. Deze raamovereenkomsten zijn erop gericht om onze opdrachtgevers voor één of meerdere van de vijf disciplines uit het 5-rollenmodel te faciliteren. Ook het verzorgen van een volledig IPM-team kunnen wij voor u verzorgen. Op deze manier wordt er met een integraal team aan professionals invulling gegeven aan IPM-vraagstukken.

Met de expertise van onze specialisten zijn wij in staat om flexibel te opereren en te anticiperen op de veranderlijke behoeftes van onze opdrachtgevers. Onze kennis en ervaring stelt ons in staat om maatwerk te kunnen leveren in de samenstelling van een IPM-team, welke optimaal kan functioneren in de betreffende projectomgeving.