Houtmonsteranalyse

Hout is een veelgebruikt materiaal in de gebouwde omgeving, maar is helaas ook gevoelig voor aantasting. Door een houtmonsteranalyse uit te laten voeren, komt u veel te weten over de staat van het hout binnen uw constructies. Bij Nebest kunnen wij dergelijke analyses voor u uitvoeren in ons eigen materiaalkundig laboratorium.

Wat houdt een houtmonsteranalyse in?

Voor houtmonsteranalyse wordt allereerst een houtmonster uit de constructie genomen. Dit wordt gedaan gebruikmakende van een aanwasboor of een proppenboor waarmee een monster met een minimale diameter van 10mm wordt uitgenomen. Dit monster wordt vervolgens geanalyseerd in ons laboratorium. Voor de bepaling van de houtsoort wordt microscopisch onderzoek verricht. Ook wordt de soort en mate van houtaantasting onderzocht. Daarnaast wordt de indicatieve druksterkte berekend door de volumieke massa en het vochtgehalte vast te stellen.