Haalbaarheidsonderzoek

Voordat u veel tijd en geld investeert in een nieuw project zoals de renovatie van uw vastgoed, is het verstandig om vooraf een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren. Met een haalbaarheidsonderzoek wordt aan de hand van een gestructureerde werkwijze bepaald of uw beoogde ambities uitvoerbaar en rendabel zijn.

Werkwijze haalbaarheidsonderzoek

Bij een haalbaarheidsonderzoek hanteren wij een goed gestructureerde en gefaseerde werkwijze. De fasen van het onderzoek werken volgordelijk toe naar een steeds hoger detailniveau. In eerste instantie is het van groot belang om te weten wat men daadwerkelijk in handen heeft. In deze inventarisatiefase worden archieven onderzocht en visuele opnames gedaan en controles uitgevoerd. Wanneer er essentiële informatie ontbreekt, kan worden overgegaan op fase twee: nader onderzoek. Dit kan funderingsonderzoek, gevelonderzoek, materiaalkundig onderzoek, brandveiligheidsonderzoek, et cetera betekenen. Meten is weten.

Wanneer er voldoende informatie is verzameld over de staat van het bestaande bouwwerk, is er sprake van een vertrekpunt als basis voor de volgende fase. In deze fase worden verschillende scenario’s uitgewerkt waarbij gestelde ambities op verschillende niveaus worden ingevuld. Vanzelfsprekend wordt het kostenaspect meegewogen in de uitwerking van de verschillende scenario’s.

Samen met partnerbureaus helpt Nebest haar klanten om niet alleen scenario’s voor instandhouding en comfortverbetering uit te werken, maar ook voor de haalbaarheid van grootschalige verduurzaming.

Wat kan Nebest betekenen op het gebied van haalbaarheidsonderzoeken?

Binnen een dergelijk project werken verschillende specialisten van Nebest samen in multidisciplinaire teams om de haalbaarheidsscenario’s uit te werken. Zowel de technische als financiële haalbaarheid van verschillende scenario’s worden daarbij deskundig, helder en overzichtelijk in kaart gebracht. Met de uitgewerkte scenario’s kan u als opdrachtgever een gefundeerde keuze maken voor een bepaald scenario ten bate van de renovatie of revitalisatie van uw vastgoed.