Wat is corrosie?

Roest en corrosie zijn termen die vaak door elkaar gebruikt worden. Het zijn dan ook vergelijkbare mechanismen, maar alleen bij staal wordt het roesten genoemd, andere metalen corroderen. Corrosie is een natuurlijke chemische aantasting van metaal en kan nadelige gevolgen hebben. Corrosie kent namelijk een groter volume dan het originele materiaal en zal daarom uitzetten en het originele materiaal langzaam uit elkaar drukken. Daardoor vormt het een groot risico voor constructies. Corrosie kan verschillende oorzaken hebben. De meest bekende en zichtbare vorm is zuurstofcorrosie, hierbij reageert water en het zuurstof in de lucht met het metaal waardoor aantasting ontstaat. Daarnaast kan corrosie ook ontstaan door bijvoorbeeld micro-bacteriën of zure stoffen.

Corrosieproeven

In het Nebest laboratorium zijn we in staat diverse corrosieproeven uit te voeren. Het doel hiervan is doorgaans het materiaal te onderzoeken of het voldoende corrosiebestendig is voor de beoogde doeleinden. Gedurende de proef wordt het materiaal onderworpen aan een extra corrosieve omgeving om het corrosieproces te versnellen en de corrosiebestendigheid vast te stellen. Dit wordt bijvoorbeeld in een zoutsproeikast of zuur-/ zoutbad gedaan.