Corrosieonderzoek

Corrosie is een natuurlijke chemische aantasting van metalen door elektrochemische reacties. Er zijn verschillende corrosiemechanismen onder te verdelen: algemeen, selectief, put- en spleetcorrosie, galvanische corrosie, waterstofverbrossing, LME/ SME, MIC en spanningscorrosie. Deze mechanismen komen op verschillende manieren tot stand, maar wat ze met elkaar gemeen hebben zijn de veiligheidsrisico’s en potentieel hoge kosten die ze met zich meebrengen. Corrosie kan leiden tot sterkteverlies en kan daarnaast ook uitzettingen van het materiaal veroorzaken. Hierdoor kunnen constructies afbrokkelen en ontwrichten. Binnen Nebest staan onze inspecteurs en adviseurs voor u klaar om corrosie te onderzoeken en preventie- en/of hersteladviezen te geven.

Wat houdt corrosieonderzoek in?

Het proces dat Nebest hanteert bij het uitvoeren van corrosieonderzoek is vergelijkbaar met dat van andere materiaalkundige schadeonderzoeken. Het begint met een visuele inspectie en eventuele monstername voor diepgaander onderzoek in eigen laboratorium. Ook niet-destructief onderzoek wordt uitgevoerd om bijvoorbeeld niet zichtbare schades in kaart te brengen. Vervolgens is het van belang om zaken als de chemische samenstelling en eigenschappen van het materiaal te testen doormiddel van onder andere een trekproef of een XRF. De volgende stap is het uitvoeren van microscopisch onderzoek, hierbij wordt meer inzicht verkregen in het corrosiemechanisme op microscopisch niveau. Na het uitvoeren van de diverse (corrosie)onderzoeken is er voldoende informatie opgedaan en kunnen conclusies en aanbevelingen voor eventuele vervolgstappen worden geformuleerd. Deze worden verwerkt in een conceptrapport. Na bespreking met de klant wordt het rapport omgezet in een eindrapport.

Een corrosieonderzoek uit laten voeren door Nebest

Aan de hand van kennis, ruime ervaring en geschikte apparatuur is Nebest in staat u te ontzorgen wanneer het gaat om corrosiemechanismen. Onze specialistische inspecteurs en laboranten voeren de benodigde onderzoeken uit waardoor u verzekerd bent van gericht en doeltreffend advies.