Constructieve inspectie

Wanneer er schades of gebreken aan uw gebouw zijn waargenomen, kunnen de constructieve veiligheid en gebruiksveiligheid van uw bezit in het geding zijn. Maar ook wanneer het gebruik van uw gebouw wijzigt door een verbouwing of renovatie, is het belangrijk om naar de constructieve veiligheid te kijken. De constructeurs en inspecteurs van Nebest staan voor uw klaar om een constructieve inspectie uit te voeren. Dit gebeurt op basis van jarenlange ervaring en van toepassing zijnde normen en richtlijnen.

Wat houdt een constructieve inspectie in?

Met een constructieve inspectie wordt de draagconstructie van een object in kaart gebracht zodat er een uitspraak gedaan kan worden over de constructieve veiligheid. Onze constructeurs gaan het krachtenspel in uw gebouw na en beoordelen de invloed van de waargenomen schades en gebreken.

Een constructieve inspectie kan verschillende doelen hebben. Nebest stemt het doel altijd af in overleg met de opdrachtgever en houdt daarbij rekening met specifieke vragen en wensen. Mogelijke doelen zijn:

  • Aanvullende informatie bieden naar aanleiding van een bouwkundig onderzoek of conditiemeting.
  • Het verifiëren van de huidige constructie in relatie tot de ontwerptekeningen.
  • De ernst, omvang en intensiteit van schades beoordelen. Dit kan dienen als input voor hersteladvies, een verificatieberekening of een second opinion.
  • Het achterhalen van de schadeoorzaak. Dit kan eventueel in combinatie met een voorstel voor nader onderzoek.

Wat kan Nebest voor u betekenen?

Nebest heeft de expertise in huis om aan de hand van een constructieve inspectie een uitspraak te doen met betrekking tot de constructieve veiligheid van uw vastgoed. Wanneer er weinig of geen gegevens van het pand beschikbaar zijn, hebben we de mogelijkheid om gebruik te maken van onze expertise met betrekking tot nader onderzoek. Tevens kunnen we voor u de mogelijkheden onderzoeken met betrekking tot herbestemming, verandering van functie of uitbreiding. Het multidisciplinaire karakter van Nebest maakt dat wij de partner zijn voor uw constructieve vraagstukken in de bestaande gebouwde omgeving.