Buigtreksterkte

De buigtreksterkte is de kracht waarbij een materiaal onder belasting bezwijkt. De buigtrekbelasting is een mechanische eigenschap die vooral belangrijk is bij materialen die weinig elastisch zijn, zoals beton en gietijzer. Soms is het ook zinvol de buigtrek van staal en kunsthars gebonden materialen te onderzoeken.

Driepuntsbuigproef

In het Nebest-laboratorium kunnen we de buigtreksterkte op zowel materiaalmonsters (a.d.h.v. driepuntsbuigproef) als producten zoals (put)deksels, tegels en lateien bepalen. Door een voorwerp op twee steunpunten te leggen (te ondersteunen) en in het midden te belasten, bepalen we de buigtreksterkte van een materiaal. Bij het beproeven van cement- of kunsthars gebonden materialen (o.a. reparatiemortels) worden deze beproevingen uitgevoerd op zogenaamde prisma’s. Dat zijn balkjes van 160 x 40 x 40 mm. Deze proef kan uiteraard ook op grotere, anders vormige, proefstukken uitgevoerd worden.

Voor het bepalen van de buigtreksterkte werken we conform de NEN-EN 12390-5 “Beproeving van verhard beton; buigtreksterkte van proefstukken” en de NEN-EN 196-1 “Beproevingsmethoden voor cement – Deel 1: Bepaling van de sterkte”.