Buigproef

De buigproef kan gebruikt worden om zowel de buigbaarheid als de vastheid van materialen zoals staal te bepalen. Deze proef wordt vaak gebruikt als kwaliteitscontrole voor lasverbindingen. De uitkomst van een buigproef biedt inzicht in de samenhang van het materiaal, waardoor eventuele risico’s op schade en afwijkingen voorkomen kunnen worden. In het laboratorium van Nebest kunt u terecht voor het laten uitvoeren van buigproeven.

Hoe wordt een buigproef uitgevoerd?

Bij de uitvoering van een buigproef wordt gebruikgemaakt van een proefstuk dat door drie punten wordt gebogen tot een specifieke hoek. De buitenkant van de buigstaaf wordt door de trekspanning plastisch vervormd. Dit zorgt ervoor dat elke onvolkomenheid of verbrossing van het materiaal zichtbaar wordt.

De buigproef kan op twee manieren worden uitgevoerd. Allereerst kan de proef op zo’n manier worden uitgevoerd dat de buigstaaf vrij wordt gebogen. Daarnaast is het ook mogelijk om de proef op die manier uit te voeren dat de buiging door een doorn of rol wordt begeleid. Afhankelijk van uw specifieke vraag, wordt bepaald welke manier de meest geschikte is.