Bouwkundige kostenraming

Het is essentieel om inzicht te hebben in de financiële haalbaarheid van een project. Het overschrijden van budgetten heeft doorgaans negatieve invloeden op een project waardoor deze op losse schroeven kan komen te staan. Om dit soort zaken te voorkomen, is het raadzaam om vroeg in het traject een kostenraming op te laten stellen. Het is al in de ontwerpfase mogelijk een bouwkundige kostenraming op te stellen om op die manier inzicht te krijgen in de beoogde kosten van uw project.

Opstellen van een kostenraming

De bouwkundig specialisten van Nebest helpen u graag met het opstellen van een kostenraming. Hierbij is van belang dat er een zo realistisch mogelijk beeld ontstaat van alle te maken kosten. Door diep in te gaan op alle financiële vraagstukken omtrent onder andere bouwkosten, engineeringskosten en overige bijkomende kosten ontstaat er een gedetailleerd beeld van kosten.

Waarom een bouwkundige kostenraming op laten stellen door Nebest?

Nebest heeft specialisten in huis met de nodige kennis en ervaring. Hierdoor kunnen onafhankelijke, betrouwbare en objectieve ramingen worden opgesteld voor de opdrachtgever.