Bouwkundig werkplan

Vaak blijkt uit een inspectie en/of (schade-)onderzoek dat er maatregelen getroffen moeten worden, bijvoorbeeld om de instandhouding van een constructie te waarborgen. Om de uitvoering van die maatregelen op de juiste wijze te laten verlopen, is het raadzaam om een werkplan op te (laten) stellen.

Wat houdt een werkplan in?

In een werkplan staat omschreven hoe werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, onder welke omstandigheden en volgens welke richtlijnen. Eventueel kan ook een specificering van de producten die gebruikt moeten worden of de middelen die nodig zijn toegevoegd worden. Een werkplan is een bruikbaar document voor de aannemer. Het vormt de brug van het advies naar de uitvoering; het is een leidraad voor de uitvoerende partij om de werkzaamheden op de juiste manier uit te voeren.

Een werkplan op laten stellen door Nebest

Voor het op laten stellen van een bestek of werkplan op maat kunt u terecht bij Nebest. Onze adviseurs bepalen in overleg met u welke zaken behandeld moeten worden in het werkplan om efficiënte en accurate werkzaamheden te garanderen.