Bouwkundig bestek

Bij het bouwen of verbouwen van een gebouw is het wenselijk dat er een contractstuk met de aannemer wordt opgesteld. Zo’n contractstuk bestaat doorgaans uit bestektekeningen, het bouwkundig bestek, de opdracht en de begroting. In een bouwkundig bestek staan de technische omschrijvingen van het uit te voeren werk en de administratieve voorwaarden.

De UAV 2012 wordt gehanteerd voor de administratieve basis. De afkorting staat voor “Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012”. Onder een bestek wordt volgens de UAV 2012 het volgende verstaan:

  • De beschrijving van het werk en de daarbij behorende tekeningen.
  • De voor het werk geldende voorwaarden.
  • De nota van inlichtingen.
  • Het proces-verbaal van aanwijzing.

Met ruime ervaring en specialistische kennis is Nebest uw partner voor het opstellen van passende bestekteksten. Naast bouwkundige bestekken kunt u ook bij ons terecht voor onder andere RAW-bestekken.