Bouwfysisch onderzoek

Gevels en daken vormen samen met de vloer de gebouwschil. De gebouwschil vormt de scheiding tussen het binnen- en buitenklimaat. Daarmee moet de gebouwschil de verschillen in onder andere temperaturen en vochtigheid opvangen. Dit vereist een bouwfysisch ‘gezonde’ gebouwschil. Met hoge isolatiewaarden bij nieuwbouw of aanpassingen van isolatiewaarden bij onderhoud of herbestemming van bestaand vastgoed is een juiste opbouw en detaillering van belang om vochtproblemen te voorkomen.

Wat kan Nebest betekenen op het gebied van bouwfysisch onderzoek?

Om een beeld te krijgen van de bouwfysische staat van de gebouwschil, biedt Nebest onder meer de volgende specialistische diensten aan:

  • Thermografische opnamen.
  • 3D-koudebrugberekeningen.
  • Ventilatieadvies.
  • Vochtonderzoek.
  • Luchtdoorlatendheidsonderzoek.
  • Advisering energetische maatregelen.
  • Waterdichtheidsmetingen.

Deze onderzoeken kunnen bij bestaande situaties gepaard gaan met een archiefonderzoek naar de oorspronkelijk ontworpen principedetaillering of destructief onderzoek om de werkelijk gerealiseerde situatie te verifieren.. Eventuele risico’s met betrekking tot condens- of schimmelvorming worden vooraf inzichtelijk gemaakt op basis van betrouwbare berekeningen. Daarnaast worden de risico’s op vocht- en schimmelvorming bepaald door het binnenklimaat. Ook hierin adviseren de specialisten van Nebest, bijvoorbeeld in relatie tot de ventilatie-eisen in nieuwbouw en bestaande bouw.

Nebest, uw partner in bouwfysisch onderzoek

Bij Nebest werken bouwkundigen met veel ervaring in de realiteit van de bouw met de complexe principes van de bouwfysica. Wij kunnen u in iedere levensfase van een gebouw adviseren over de prestaties van een gebouwschil. Of u nu een gebouw aan het ontwerpen bent en advies wilt over de detailleringen, een gebouw aan het bouwen bent met bijzondere eisen aan lucht- en waterdichtheid of dat er lekkages of andere klachten zijn in een bestaande situatie. Wij voorzien u graag in uw adviesbehoefte.