Bouwbesluittoetsing

Aan elk bouwbesluit worden wettelijke eisen gesteld op het gebied van (brand)veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid, bruikbaarheid, geluid, installatietechniek, milieu en duurzaamheid. De minimale bouweisen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit en gelden zowel voor nieuwbouw als voor bestaande bouw. Ook bij het renoveren of slopen van bouwwerken dienen de voorschriften van het Bouwbesluit gevolgd te worden. De adviseurs van Nebest kunnen voor u nagaan of uw bouwproject voldoet aan alle onderdelen uit het Bouwbesluit.

Wat houdt een bouwbesluittoetsing in?

Als u van plan bent om iets te bouwen, renoveren of slopen, dient u een omgevingsvergunning aan te vragen bij uw gemeente. Een bouwbesluittoetsing maakt deel uit van de indieningsvereisten voor een omgevingsvergunning. Bij Nebest kunnen we voor elk bouwproject een bouwbesluittoetsing uitvoeren. Dit kunnen onze bouwkundig specialisten voor alle gewenste onderdelen uit het Bouwbesluit voor u verzorgen. Nadat de nodige toetsen uitgevoerd zijn, ontvangt u van ons een grondig en volledig rapport die u mee kunt sturen met de omgevingsvergunningsaanvraag.

Waarom een bouwbesluittoetsing?

Het komt nog te vaak voor dat een bouwproject niet voldoet aan alle eisen uit het Bouwbesluit. Bij Nebest willen we graag voorkomen dat u voor teleurstellingen komt te staan. Het is daarom aan te raden om in een vroegtijdig stadium een bouwbesluittoetsing uit te laten voeren. Onze bouwkundig specialisten geven u concrete oplossingen en deskundige adviezen wanneer uit de toetsing blijkt dat uw bouwproject nog niet aan de regelgeving en eisen voldoet. Zo zorgen wij er samen voor dat uw bouwproject een omgevingsvergunning verleend krijgt.