Betonmengselonderzoek

Beton kent vele toepassingen. Bij iedere toepassing zal rekening gehouden moeten worden met verschillende specifieke factoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wapeningsconfiguratie, transportafstand en omgevingstemperatuur. Op basis van mengselonderzoek kan bepaald worden of een betonmengsel geschikt is voor de gewenste toepassing. Het betonmengselonderzoek kan aanleiding geven tot het nemen van aanvullende maatregelen met betrekking tot de samenstelling van het mengsel of de constructie. De resultaten van het mengselonderzoek kunnen ook worden gebruikt als input voor koelings- en spanningsberekeningen.

Verschillende onderzoeken

Het is mogelijk om recepten en grondstoffen te testen op bijvoorbeeld de zetmaat, schudmaat, vloeimaat en trechtertijd. Ook is het mogelijk om voor een bepaalde mengseleigenschap een geschikt recept te ontwerpen en te testen.

Naast de genoemde eigenschappen kan Nebest ook toetsen op bijvoorbeeld druksterkte, splijttreksterkte, warmteontwikkeling (adiabatische proef), e-modulus en buigtreksterkte.

Bij het mengselonderzoek werken we conform NEN-EN 12390-3 Druksterkte, NEN-EN 12390-6 Splijttreksterkte, NEN-EN 12390-5 Buigsterkte, NEN-EN 12350 Beproeving van Betonspecie en NEN-EN 206 / NEN 8005 Beton.

Nebest beschikt over het materiaal en specialistische kennis om het betonmengselonderzoek op locatie uit te voeren. Indien nodig kan het betonmengsel worden onderzocht in ons eigen laboratorium.