Beheer- en onderhoudsadvies

Bij Nebest bent u op de juiste plek voor beheer- en onderhoudsadviezen. Dit gebeurt op zowel de klassieke manier op basis van constateringen en hersteladviezen, maar ook op basis van de risicogestuurde assetmanagementaanpak. Het tegen elkaar afwegen van de risico’s voor de verschillende belanghebbenden (eigenaar, beheerder, huurder, gebruikers) vergt zowel een luisterend oor als een praktisch talent voor het vinden van oplossingen. Achter de verschillende risico’s voor beheer en onderhoud liggen oorzaken die technisch dan wel organisatorisch van aard zijn. In onze adviezen combineren we alle input tot een integraal technisch advies voor een gecontroleerde en duurzame instandhouding van uw vastgoed.

Wanneer een beheer- en onderhoudsadvies?

Beheer en onderhoud is niet alleen van groot belang voor bestaande objecten. Voordat men gaat bouwen moet eigenlijk al nagedacht worden over onderhoud, veiligheid en bereikbaarheid. Men kan op de tekentafel al risico’s detecteren en deze voortijdig wegnemen. Zodoende voorkom je dat er situaties ontstaan die niet te onderhouden zijn en daardoor zelfs kunnen leiden tot zeer kostbare onderhoudsoplossingen of erger, tot calamiteiten ten gevolge van niet onderhouden bouwdelen. Je moet de risico’s echter wel (h)erkennen.

Nebest biedt integraal advies

Bij Nebest kunnen we bogen op een jarenlange praktijkervaring met schadeonderzoek in de breedste zin van het woord, en daaraan gekoppeld het opstellen van beheer- en onderhoudsadviezen. Veiligheidsrisico’s, comfort, duurzaamheid, esthetiek en kosten zijn items die als communicerende vaten worden meegewogen in onze adviezen. Op basis van onze praktijkkennis helpen wij klanten met het optimaliseren van de beleidsplannen voor integraal beheer en onderhoud.