Axiale treksterkte

Treksterkte is de spanning waarbij een materiaal bezwijkt onder trekbelasting. Dit wordt uitgedrukt in N/mm2. Om de belastbaarheid constructieve kracht van bijvoorbeeld brugdekken of constructies van gewapend beton te bepalen, is het van belang de (axiale) treksterkte van het toegepaste staal te weten.

Treksterkte gewapend beton

Beton is prima in staat drukkrachten op te nemen, maar het vermogen om trekkrachten op te nemen is laag. Om dit te ondervangen wordt wapening toegepast. Wapeningsstaal is goed in staat om trekkrachten op te nemen. Daarom wordt in vrijwel alle betonconstructies wapening toegepast.

Van oude constructies ontbreken vaak de oorspronkelijke tekeningen en berekeningen. Om toch een herberekening te kunnen uitvoeren voor een bestaande constructie dient informatie verzameld te worden. Een belangrijk aspect voor een herberekening is het vaststellen van de huidige kwaliteit van het beton, wapeningsstaal en constructiestaal.

Om de kwaliteit van wapening te kunnen beoordelen worden in samenwerking met onze afdeling constructief wapeningsstaven vrijgemaakt uit de constructie. Deze worden vervolgens onderzocht in het laboratorium.

Treksterkte stalen profielen

Plaatstaal en stalen profielen worden veel toegepast in bijvoorbeeld damwanden en bruggen. Om de kwaliteit van dergelijke stalen constructiedelen te kunnen bepalen dienen stukken staal uit de profielen te worden uitgenomen. De monsters kunnen op locatie worden uitgenomen door onze afdeling MOA. Voorafgaand aan beproeving in het laboratorium worden de uitgenomen monsters eerst geprepareerd. Vervolgens kunnen de monsters in het laboratorium op treksterkte worden beproefd.

Treksterktemeting

De wapeningsstaven en geprepareerde assen worden in ons laboratorium op treksterkte onderzocht. Hiervoor wordt de diameter van de staaf vastgesteld. Aan de hand van de staafdiameter wordt de beproevingssnelheid berekend. De staaf wordt vervolgens in de trekbank geplaatst en vastgezet. Daarna wordt de staaf, met de vooraf berekende beproevingssnelheid, tot bezwijken belast.

De treksterktebeproeving voeren wij uit conform NEN-EN 15630-1. De resultaten van een proef worden uitgewerkt in een rekenblad. Hierin worden de treksterkte, de vloeigrens, de breukrek en de rek bij maximale belasting bepaald. Deze waarden rapporteert Nebest aan u, eventueel aangevuld met een advies door één van onze materiaalkundig adviseurs van de afdeling MOA. Mede aan de hand van de laboratoriumgegevens kan een constructeur de huidige sterkte van de constructie (her)berekenen.