Assetmanagement

Assetmanagement is gericht op het managen van assets. Letterlijk vertaald betekent dit: ‘het beheer van kapitaalgoederen’. Bij assets moet u denken aan assetsystemen zoals openbare ruimte, gebouwen en infrastructuur (bruggen, sluizen, wegen, verkeerscentrales, riolering, verhardingen en groen). Het doel van assetmanagement is het op de juiste manier voorspellen welke gevolgen gemaakte keuzes hebben voor zowel de prestaties als het budget.

Nebest en Assetmanagement

Naast dat Nebest vanuit het Ingenieursbureau als core business veelal op productbasis verantwoordelijk is voor assetmanagement, leveren wij onze diensten binnen deze discipline ook namens de afdeling Projectmanagement, maar dan voornamelijk op regiebasis.

Onze professionals hebben dan de focus op onder andere het opstellen van een meerjarige programmering van het beheer en onderhoud, het vastleggen hiervan in risicogestuurde instandhoudingsplannen, het bewaken van planningen van de projectopdrachten en de klanteisspecificaties. Al deze aspecten zijn benodigd voor het opstellen van de scope van het onderhoud en het adviseren over de optimale onderhoudsstrategie.

Samen met onze opdrachtgevers streven wij ernaar om de assets optimaal te beheren. De invulling van ‘optimaal’ wordt ingegeven door de doelen die de organisatie nastreeft en de balans tussen prestaties, risico’s en kosten.