3D-koudebrugberekening

In deze tijd staan veel vastgoedeigenaren voor de opgave om hun bezit te verduurzamen. Veel gebouwen uit het (recente) verleden kenmerken zich door een geringe thermische schil. Vaak zijn details daarbij uitgevoerd als koudebrug.

Een koudebrug is een deel van een constructie waar het warmteverlies veel groter is ten opzichte van de omringende constructie. Bij het verduurzamen van gevels en/of daken kunnen deze koudebruggen de kans op vocht- en schimmelproblemen aanzienlijk vergroten. Voor vastgoedeigenaren moet dit reden genoeg zijn om koudebruggen te laten onderzoeken en zo bruikbare adviezen te vergaren omtrent eventuele nadelige risico’s. Hierbij zijn de bouwfysisch specialisten van Nebest u graag van dienst.

Wat houdt een onderzoek naar koudebruggen in?

Een beoordeling van koudebruggen kan niet zonder inzicht te verkrijgen in de detaillering en constructieopbouw. Daarvoor leveren eventuele bouwtekeningen relevante informatie. Bij voorkeur leggen wij echter de werkelijke situatie nauwkeurig vast bij een (spouw)inspectie op locatie. Door middel van thermografisch onderzoek kunnen wij daarbij al een globaal beeld vormen van de locaties en omvang van koudebruggen in de gebouwschil, en nagaan of dat er sprake is van andere ‘warmtelekken’.

Het gedrag van de detaillering in koude omstandigheden wordt gesimuleerd door een 3D-koudebrugberekening. De berekening geeft de temperatuurverdeling over de constructiedoorsnede als resultaat. Daaruit kan de ‘factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte’ worden afgeleid, kortweg de f-factor. De hele berekeningswijze is overigens omschreven in NEN 2778.

Bij nieuwbouw kan de f-factor worden getoetst aan de minimaal vereiste waarde uit de bouwregelgeving. In het geval van bestaande bouw bieden de rekenresultaten inzicht in de risico’s op de vorming van allergenen of condens op het oppervlak, voor en/of na isolerende maatregelen. Wanneer uit de berekening volgt dat er negatieve bouwfysische effecten kunnen optreden, rekenen wij nieuwe varianten uit van het detail met aanpassingen. Zo kunnen wij bij isolerende maatregelen vooraf een onderbouwd en gericht advies aandragen.

Waarom een beoordeling van koudebruggen?

Een onderzoek naar het effect van koudebruggen levert u een onderbouwd bouwfysisch advies op, voordat u tot verduurzaming van het bestaande vastgoed overgaat. Onze bouwfysisch specialisten adviseren u namelijk om de energieprestatie van uw gebouw te verbeteren en de risico’s van koudebruggen te bestrijden.